StainSafe-garantie van Balta

Tapijten met StainSafe-garantie zijn jarenlang bestand tegen voedsel- en drankvlekken op voorwaarde dat de aanbevelingen voor tapijtonderhoud en -reiniging worden opgevolgd.

Een regelmatige verzorging en routineonderhoud van het tapijt zijn essentieel om uw garantiedekking te behouden. Het is belangrijk dat u vlekken onmiddellijk verwijdert met zuiver water of een geschikte tapijtreiniger. Door normaal beloop en algemene vervuiling zal het uitzicht van uw tapijt na verloop van tijd veranderen.

Een professionele grondige reiniging minstens elke 24 maanden is vereist om uw StainSafe-garantie te behouden. Bewaar uw kastickets als bewijs, voor het geval dat u een beroep wilt doen op de garantie.

U vindt de garantieperiode op de fiche met technische specificaties of in het staalboek van elk product.

Meer informatie over uw slijtagegarantie